Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot personen zijn persoonsgegevens. Dus alle gegevens die er zijn over het kind(en over zijn of haar ouders, voogd of verzorgers) zijn persoonsgegevens. Het gaat hierbij om naam- en adresgegevens, maar ook om bijvoorbeeld gegevens over de ontwikkeling van 
het kind zoals observaties.Villa Vrolijk verwerkt deze gegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-achternaam
 • Adres gegevens
 • Geboorte datums
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer
 • BSN nummer van het kind
 • Observaties van het kind
 • Foto’s en video’s op de klasbord app
 • Bijzonderheden van kinderen

Waarvoor hebben we persoonsgegevens nodig?

Villa Vrolijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Contract t.b.v. het uitvoeren van diensten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is 
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen of ander nieuws wat er speelt
 • Zodat wij weten wat het ritme van het kind (eren) is
 • Om kaarten te sturen 
 • Voor de belastingdienst
 • Voor de accountant
 • Voor onze boekhouding

Hoe gaan wij met deze gegevens om?

Wij bewaren deze gegevens op een laptop met wachtwoord en op papier in de dossierkasten bij villa vrolijk. Alleen de pedagogisch medewerkers en de eigenaren hebben toegang tot deze dossiers. De kasten zijn op slot als we er geen gebruik van maken. Ouders mogen te allen tijde hun eigen 
gegevens en dat van hun kind(eren) inzien.

Ook hebben wij een map waar we dagelijks in werken. In onze map op papier bewaren we namen 
van kinderen, bijzonderheden van kinderen, ritmes van kinderen, telefoonnummers van ouders, voogd of verzorgers, geboortedatums van ouders, voogd of verzorgers en van de kinderen. Deze gegevens zitten in deze map zodat wij bij bijzonderheden bijvoorbeeld als er brand is en er moet 
ontruimd worden alle gegevens bij de hand hebben. Ook als er bijzonderheden met de kinderen zijn dat we snel hun ouders, voogd of verzorgers kunnen bellen. Ouders, voogd of verzorgers moeten toestemming geven op ons inschrijfformulier of de observaties van het kind overgedragen mogen worden aan de basisschool. Als dit mag moeten alleen de recentste observaties meegegeven worden. Alle verouderde gegevens moeten door het 
kinderdagverblijf worden vernietigd of meegegeven worden aan de ouders, voogd of verzorgers. Ouders, voogd of verzorgers mogen dit te allen tijde aanpassen.

Ook zijn ze niet verplicht om de gegevens over te dragen aan de basisschool. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Als het kind stopt bij Villa Vrolijk worden de gegevens vernietigd, meegegeven aan de ouders, voogd of verzorgers of overgedragen aan de basisschool voogd of verzorgers als ze daar toestemming voor gegeven hebben. Wij werken met office 365 met dit programma mailen wij, dit programma voldoet aan de AVG eisen.

Filmopnames

Wij werken met filmopnames om interactievaardigheden van onze pm-ers en het beleidsniveau te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze het meest effectief is als het gaat om het bewust worden en het versterken van de eigen vaardigheden. De beelden worden alleen gebruikt om de vaardigheden van onze medewerkers te verbeteren en waar nodig ons beleidsplan aan te passen. De beelden worden bewaard totdat ze besproken zijn daarna worden de beelden vernietigd.

Klasbord app


Wij werken met de klasbord app, deze app is alleen toegankelijk voor ouders, voogd, verzorgers en pedagogisch medewerkers.
Alleen de houders van het kinderdagverblijf kunnen mensen accepteren en verwijderen. Als een kind stopt bij Villa Vrolijk worden de ouders, voogd of verzorgers verwijderd uit de klasbord app

Website

Op onze website staat alle informatie over kinderopvang Villa Vrolijk. Hier staan geen persoonsgegevens op van kinderen. Wel van onze pedagogisch medewerkers, hier hebben de pedagogisch medewerkers toestemming voor gegeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook 
een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina's u hebt gekeken.

Facebook

Wij hebben een openbare facebook pagina die gebruiken wij om reclame te maken. Hier staan geen gegevens of foto’s van personen op. Als er wel foto’s op staan is er van tevoren toestemming voor gegeven.

Kinderopvang Villa Vrolijk

Spanjaardspad 86b
7761 BR Schoonebeek

Tel: 06 13 72 08 10
E-mail: info@villavrolijk.com


KvK nr: 56465033
Adres
Spanjaardspad 86b
7761 BR Schoonebeek
Tel: 06 13 72 08 10
E-mail: info@villavrolijk.com

> Meer contactgegevens

Social media
Locatie