Algemeen

Welkom bij Kinderopvang Villa Vrolijk!

Kinderopvang Villa Vrolijk is een kleinschalig kinderdagverblijf te Schoonebeek. Opgericht door Jolande Tuinier- Drenth en Penny de Jong- van Oenen. Kinderopvang Villa vrolijk bestaat dit jaar alweer 10 jaar! We hebben meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang in huis, maar we leren nog elke dag bij. Naast alle diploma’s, trainingen en bijeenkomsten die verplicht zijn proberen wij iets extra’s toe te voegen aan onze groepen. Wij proberen heel veel verschillende soorten kennis in huis te krijgen. We zijn bijvoorbeeld geschoold in babymassage, we hebben kennis van de creatieve training begrijpen met je handen en zo proberen we elk jaar iets nieuws toe te voegen.

Kinderopvang Villa Vrolijk biedt opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdsases hebben behoefte aan vaste gezichten, daarom vinden wij het belangrijk dat wij met vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters op de groep werken. We werken met twee verticale groepen (0 tot 4 jaar). Het voordeel van onze verticale groepen is dat de kinderen 4 jaar lang vaste gezichten hebben en niet bij een ander leeftijd hoeft te wisselen van groep en leidsters. Omdat wij twee groepen hebben zijn er ook altijd leeftijdgenootjes. Bijvoorbeeld als de jongere kinderen op bed liggen kunnen we lekker buiten wandelen of andere activiteiten doen met de oudere kinderen van beide groepen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen rust en regelmaat hebben bij ons dat ervaren jonge kinderen als houvast. De vaste routines en momenten voor spelen, muziek, rusten en eten bieden structuur. Dit geldt vooral voor de dreumesen en peuters. Voor de baby’s hebben wij een hoge box en een grondbox waar zij alle ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen in hun eigen tempo. Ook spelen de baby’s die dat leuk vinden tussen de andere kinderen op de grond en zo leren de kinderen van alle leeftijden veel van elkaar. Daarnaast houden wij ons zoveel mogelijk aan de ritmes van thuis.

We hebben ook een Voorschool, die is gevestigd in OBS de Iemenhof. De Voorschool is voor alle kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Voor meer informatie zie kopje Voorschool obs Iemenhof.

VVE programma UK & PUK

Wij werken met het totaalprogramma Uk en Puk.  Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagritme van ons kinderdagverblijf. Alle leidsters zijn hier ook voor geschoold en krijgen jaarlijks trainingen hiervoor. Uk & Puk is  een stevige basis voor het onderwijs!

Wij besteden op verschillende momenten extra aandacht aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Dit houdt in dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar samen activiteiten ondernemen. Zoals u weet, hebben oudere peuters vaak behoefte aan meer uitdaging en die bieden wij door middel van bijvoorbeeld de volgende activiteiten; Knippen, plakken, prikken, voorlezen, de leidsters helpen met bijvoorbeeld afwassen of een wandeling maken naar het park/ speeltuin.

Dit vindt vaak plaats wanneer de jongere kinderen slapen en wanneer de andere pedagogische medewerkster zorg draagt voor de baby’s en dreumesen.