Villa Vrolijk -Schoonebeek

Villa Vrolijk is een kleinschalig kinderdagverblijf te Schoonebeek. Opgericht door Jolande Tuinier- Drenth en Penny de Jong- van Oenen
Villa Vrolijk biedt opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben behoefte aan vaste gezichten, daarom vinden wij het belangrijk dat wij met vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters op de groep werken.

Wij werken met het totaalprogramma Uk en Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Lees verder...