Tarieven kinderopvang en Voorschool 2023

Kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar

Wij brengen voor een hele dag 10 uur in rekening. Als u dus van 7.00 uur tot 18.00 uur opvang nodig hebt betaald u 10 uur i.p.v. 11 uur. Voor een halve dag berekenen wij 5,5 uur. De bedragen in het tabel hieronder zijn voor 52 weken per jaar. Als u gebruik wil maken van verlengde opvang bijvoorbeeld vanaf 6.30 uur of tot 18.30 uur dan komt er de helft van het uurtarief bovenop.

Voor ons 40 weken contract is het uurtarief € 9,10 2023.

Uurtarieven 2023

Uren per dag Uurtarief Uren per maand Bedrag per maand Bedrag per Jaar
Vast halve dag 5.5 € 8,45 23.83 uur €201,36 €2416,32
Vast hele dag 10 € 8,45 43.33 uur €366,14 €4393,68
Flexibel halve dag 5.5 € 9,05 23.83 uur €215,66 €2587,92
Flexibel hele dag 10 € 9.05 43.33 uur €392,14 €4705,68

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Villa Vrolijk KDV- 334224275

In bovenstaand overzicht vindt u de bruto prijzen. Zelf betaalt u slechts een gedeelte van deze kosten. Vraagt u kinderopvangtoeslag aan, dan ontvangt u van de overheid maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage.

De hoogte van de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. U kunt hiernaar informeren bij de belastingdienst op www.toeslagen.nl of via telefoonnummer: 0800 – 0543.

De Belastingdienst heeft ca. 6-12 weken nodig om uw aanvraag te verwerken; digitaal aanvragen gaat veel sneller dan schriftelijk. De toeslag kan maandelijks vooraf uitgekeerd worden door de Belastingdienst.

Klik hier om een proefberekening te maken voor 2023.

Voorschool OBS Iemenhof

Stamgroep 1 is maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend.

Uurtarieven 2023 Voorschool OBS Iemenhof 

U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvang- toeslag:

Ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen zijn bijvoorbeeld tweeverdieners, ouders die een traject naar werk volgen (d.w.z. studeren, re-integreren of een verplichte inburgeringscursus volgen) en alleenstaande en gescheiden ouders die werken. U ontvangt van de kinderopvangorganisatie maandelijks een factuur van € 283,33. Uw gezin valt onder de Wet Kinderopvang en u kunt daarom geld te krijgen van de Belastingdienst via kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl .

Deze toeslag moet u apart aanvragen via de website van de Belastingdienst. Hieronder kunt u lezen welke gegevens u kunt invullen.

Een plaats op een Voorschool bestaat standaard uit 10 uur per week, 40 weken per jaar. Dat is totaal 400 uur per jaar.

Onderstaande invulhulp voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag kunt u gebruiken voor de juiste aanvraag bij de Belastingdienst.

Invulhulp toeslag aanvragen: Het nummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u bij uw Voorschool. Bij Soort opvang, kiest u ‘dagopvang’. Bij Opvangvorm, kies ‘kindercentrum’. Bij aantal uren per maand, vult u het aantal uren in. Bij uurprijs, vult u de prijs per uur in.

Uurtarief 2023 Bedrag per maand Uren per maand
 2023 €8,97 € 299,00 33.333 uur

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Villa Vrolijk Voorschool – 494169266

Een of geen van de ouders werkt:

Er wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening gebracht voor 10 uur per week. Ouders overleggen een recente jaaropgave of loonstrook. De kinderopvangorganisatie bepaalt de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van de ouders en de ouderbijdragetabel van de VNG. Ouders ontvangen 12 keer per jaar een factuur.

VNG adviestabel ouderbijdrage 2023

Uw kind is een doelgroep- peuter (VVE indicatie):

Kinderen komen standaard 10 uur op de Voorschool. Ouders van kinderen met een indicatie VVE betalen hiervoor een vaststaand laag tarief à € 72,- per jaar. Bij deze berekening wordt uitgegaan van de helft van het minimum uurtarief uit de ouderbijdragetabel van de VNG.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft of als u een informatiepakket en/of inschrijfformulier wilt ontvangen neemt u gerust contact met ons op.