Voorschool OBS Iemenhof

Voorschool OBS Iemenhof is gevestigd in O.B.S de Iemenhof. Wij werken daar met het totaalprogramma Uk en Puk. Deze methode sluit goed aan bij de basisscholen in Schoonebeek. Onze pedagogisch medewerksters zijn VVE geschoold om u kind(eren) goed voor te kunnen bereiden op school.

Het doel van de voorschool en het voorschoolprogramma is dat wij moeten voorkomen dat kinderen met een onderwijsachterstand (meestal taalachterstand) aan groep 3 van de basisschool beginnen. De voorschool is een samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Villa Vrolijk is aangesloten bij de stichting OKCE. OKCE staat voor Ontwikkeling KindCentra Emmen. OKCE vertegenwoordigt zo’n 15 aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Emmen. De gemeente Emmen stelt subsidie beschikbaar voor de realisatie en exploitatie van voorscholen. De gemeente heeft twee subsidiepartners in deze en de stichting OKCE is daar één van. Zie http://www.okce.nl.

De voorschool is:

  • voor alle kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar
  • gevestigd in O.B.S de Iemenhof ( Spanjaardspad 86 in Schoonebeek)
  • een goede voorbereiding op de basisschool

Stamgroep 1:

Maandagochtend           : 8.30 uur tot 11.45 uur

Woensdagochtend         : 8.30 uur tot 12.00 uur

Donderdagochtend        : 8.30 uur tot 11.45 uur

Alle kinderen mogen 10 uur per week naar de voorschool. De voorscholen hanteren overal hetzelfde tarief. Zie kopje tarieven.