Inspectierapport KDV en Voorschool

 

De datum rapport is de datum waarop het rapport definitief is vastgesteld. Het administratief kenmerk wordt gebruikt om in communicatie een document te identificeren. Optioneel wordt er een toelichting gegeven op publicatie of inhoud van het rapport.

Inspectierapport wordt pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking.

Hieronder het inspectierapport van ons kinderdagverblijf en voorschool: