Categoriearchief: Geen categorie

Welkom bij Villa Vrolijk!

Welkom bij Villa Vrolijk!

Villa Vrolijk is een kleinschalig kinderdagverblijf te Schoonebeek. Opgericht door Jolande Tuinier- Drenth en Penny de Jong- van Oenen.

Villa Vrolijk biedt opvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben behoefte aan vaste gezichten, daarom vinden wij het belangrijk dat wij met vaste gediplomeerde pedagogische medewerksters op de groep werken. Rust en regelmaat ervaren jonge kinderen als houvast. De vaste routines en momenten voor spelen, muziek, rusten en eten bieden structuur. Dit geldt vooral voor de dreumesen en peuters. Voor de baby’s hebben wij een hoge box en een grondbox waar zij alle ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen in hun eigen tempo. Daarnaast houden wij ons zoveel mogelijk aan de ritmes van thuis.

VVE programma UK & PUK

Wij werken met het totaalprogramma Uk en Puk.  Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagritme van ons kinderdagverblijf. Uk & Puk is  een stevige basis voor het basisonderwijs!

Wij besteden op verschillende momenten extra aandacht aan kinderen van 3 tot 4 jaar. Dit houdt in dat alle kinderen van 3 jaar samen activiteiten ondernemen. Zoals u weet, hebben oudere peuters vaak behoefte aan meer uitdaging en die bieden wij door middel van bijvoorbeeld de volgende activiteiten; Knippen, plakken, prikken, voorlezen of een wandeling maken naar het park/ speeltuin.

Dit vindt vaak plaats wanneer de jongere kinderen slapen en wanneer de andere pedagogische medewerkster zorg draagt voor de baby’s en dreumesen.